Alati pristupačnosti:

SliKom zaštitni znak
Web portal SliKom.Info

Misija: Mailing lista "SliKom" je osnovana 29. juna 2002. godine kao podrška slijepim i slabovidim osobama koje koriste računare sa čitačima ili uvećivačima ekrana, sintetizatorima govora, brajevim redcima ili drugim pristupačnim tehnologijama a koji govore neki od južnoslovenskih jezika. Mailing lista "SliKom" je 24. marta 2004. godine postala dio Web portala "SliKom" a koji sada svojim sadržajima, uslugama i mailing listama pruža punu podršku razvoju i primjeni informatičkih i komunikacionih tehnologija sa softverskim alatima i tehnikama a čijom upotrebom slijepa i slabovida osoba postaje nezavisna od pomoći drugih i ravnopravna u informatičkom društvu kao i u svakodnevnom životu.

Vizija: Nezavisnost od pomoći drugih i ravnopravnost slijepe i slabovide osobe u informatičkom društvu kao i u svakodnevnom životu biće ostvarena između ostalog i kroz upotrebu čitača i uvećivača sadržaja ekrana, sintetizatora govora, brajevih redaka, pristupačnih sadržaja u elektronskom formatu i na internetu kao i upotrebom drugih pristupačnih tehnologija.

Pristupačnost: Web portal "SliKom" je tako dizajniran da predstavlja najviši standard web pristupačnosti za sve osobe sa invaliditetom, uključujući osobe sa oštećenjem vida, teškoćama u učenju, tjelesnim oštećenjima i drugim oštećenjima. Web portal "SliKom" koristi WCAG 2.0 standard i preporuke sa World Wide Web Consortium (W3C) kao i druge opšte prihvaćene preporuke. Svi linkovi imaju opisni atribut title / naslov koji dodatno opisuje šta će se otvoriti kada se aktivira link. Sve slike imaju alternativni opis / alt atribut koji opisuje sliku. Sve web strane na vrhu imaju linkove koji vas vode do sadržaja. Sve web strane su tako dizajnirane da je sadržaj dostupan čitačima ekrana.


Navigacija


Izbor


Footer

  1. Skype:
  2. Društvene mreže:

Napomena: ova web strana je još u izradi!

Ova web strana je verifikovana kao HTML5

© 2002-2016 "SliKom.Info" - sva prava zadržana.