Diskusione, oglasne liste i RSS / ATOM

Na ovoj web strani nalaze se informacije kako se prijaviti, odjaviti ili uraditi podešavanja na diskusionim, oglasnim listama i RSS/ATOM a koje su dio web portala "SliKom.


Šta su to liste ili RSS?


Opšta pravila za E-poruke

Ovo su opšta pravila za E-poruke. Slični sadržaji se mogu naći na raznim lokacijama po internetu.

 1. Treba da znate, ako se ne koristi neka enkripcija kao što su hardverska ili softverska, tada e-poruka na Internetu nije sigurna. Nikada nemojte stavljati u e-poruku ono šta ne biste stavili na dopisnicu, razglednicu ili otvoreno pismo.
 2. Poštujte autorska prava nad elektronskim materijalima koje šaljete. Skoro sve zemlje imaju zakone o autorskim pravima. obavezno poštujte ova prava ako ste i sami autori nekih materijala u elektronskom obliku.
 3. Ukoliko prosljeđujete E-poruku koju ste primili, ne mjenjajte sadržaj. Ako je to bila lična poruka upućena baš vama i vi je šaljete grupi, zatražite dopuštenje od autora poruke. Možete je skratiti i citirati samo djelove od značaja, ali naznačite njezinog autora.
 4. Nikada ne šaljite tzv. "lance sreće" kao E-poruku. "Lanci sreće" su zabranjeni na Internetu. Zbog toga pristup internetu ili nekoj usluzi na internetu kao što su: forumi, blogovi, mailing liste i slično vam mogu biti zabranjeni.
 5. Svaku e-poruku obavezno potpišite tako da se jasno vidi ko je poslao poruku jer iz zaglavlja same poruke nemora da se to uvijek jasno vidi. Ukoliko uključujete signature datoteku, pazite da ona bude kratka. Preporučuje se ne više od četiri reda.
 6. Imajte na umu da mnogi ljudi danas koriste mobilne telefone da čitaju e-poruke te da plaćaju pristup Internetu po minuti ili po paketu od nekoliko "Kilobites" i što je vaša poruka duža, oni će više da plate.
 7. Budite oprezni prilikom slanja e-poruka. Postoje E-adrese koje predstavljaju grupu ljudi (mailing listu), a izgledaju kao da se radi o jednoj osobi. Uvijek morate znati kome šaljete e-poruku.
 8. Imajte na umu da je primalac e-poruke ljudsko biće, čija se kultura, jezik i smisao za humor mogu razlikovati od vaših. Problema može biti i s oblikom zapisa datuma, s mjernim jedinicama i idiomima. Budite posebno oprezni sa sarkazmom.
 9. Ne koristite isključivo velika slova. VELIKA SLOVA u e-porukama izgledaju kao da vičete.
 10. Cijenu slanja e-poruke plaćaju, u prosjeku, podjednako onaj koji šalje i onaj koji je prima. To se razlikuje od drugih medija kao što su obične poštanske pošiljke, telefonski pozivi ili SMS poruke. Nikada ne šaljite velike količine podataka ljudima koji to od vas nisu tražili.

Opšta pravila za mailing liste

Ovo su opšta pravila za mailing liste. Uopšteno rečeno, sva pravila za e-poruke iz predhodnog poglavlja, važe i za mailing liste.

 1. Čitajte e-poruke sa mailing lista najmanje mjesec ili više prije nego što na njih nešto pošaljete. Ovo će vam pomoći da razumijete pravila ponašanja na konkretnoj mailing listi.
 2. Moderatori nisu odgovorni zbog sadržaja neke e-poruke. Oni ne cenzurišu poruke koje šalju članovi liste. Oni reaguju tek kada poruka prođe preko liste i kada tu poruku dobiju svi članovi. Pretpostavite da pojedinci govore u svoje lično ime i da ono šta napišu ne predstavlja njihovu organizaciju, osim ako nije eksplicitno navedeno.
 3. E-poruke trebaju biti kratke i u vezi sa onim o čemu se raspravlja. Ne skrećite sa teme. Ne šaljite poruke samo zato da biste ukazali na tuđe greške u pisanju ili pravopisu. Ovakvo reagovanje će vas, više od bilo čega, označiti kao nezrelog početnika. Lažno predstavljanje nije dozvoljeno.
 4. Oglašavanje je dozvoljeno na nekim listama, a strogo zabranjivano na drugim listama. Ovo je najbolji primer zašto treba upoznati pravila liste prije slanja poruke.
 5. Pročitajte sve e-poruke prije nego što pošaljete odgovor. Ne šaljite e-poruke sadržaja: "Ja takođe", "pošalji i meni" i slične beskorisne poruke koje se mogu protumačiti da ste pisali tek da i Vi nešto napišete.
 6. Razmislite o korištenju priručnika, knjiga, help datoteka i sl. prije nego što postavite pitanje. Ponavljanje pitanja na koje postoje odgovori na drugim mjestima imat će najčešće za posledicu mrzovoljne odgovore.
 7. Slanje poruke koja izgleda dobro je odraz vaše profesionalnosti, često se tumači i kao vaša pismenost i vaše kulture. Ako je ispravno napisana, ne samo da izgleda dobro,već se jednostavnije čita, a na neki način možete osvojiti simpatije kod onih kojima je poslata. Konačno, dobro napisana poruka je i pokazatelj koliko znate koristiti računar.
 8. U uputstvima za rad na računaru, posebno u radu sa E-porukama, često nalazimo uputstva kako napisati dobru poruku. Nažalost, zbog malog broja časova, instruktori najčešće nisu u prilici da tokom obuke rade na ovom važnom dijelu obuke.

Pravila koja su objavljena na mailing listi SliKom

Evo nekoliko savjeta kako napisati dobru poruku a koja su ranije objavljivana na mailing listi "SliKom".

 1. Obavezno subjekt mora imati vezu sa sadržajem poruke. Nikada ne pišite poruku da su sva slova velika. Osobama koje vide to je teško čitati i izgleda kao da vičete na njih. Korisnici govornih jedinica kao što su: anReader, eSpeak, Fis, Wintalker voice i slično mogu imati dodatne probleme jer ove govorne jedinice ne izgovaraju uvek ispravno reči ako su napisane sve velikim slovima. Takođe, govorne jedinice podižu visinu glasa na velikom slovu pa se baš dobije utisak da vičete na njih.
 2. U poruci obavezno koristiti ispravno znakove interpunkcije kao što su: zarez, tačka, znak pitanja, apostrof ili uzvik. Poštovati gramatička pravila jezika kojim pišete kao što je veliko slovo, razdvajanje reči i slično. Ovo omogućava da govorne jedinice pravilno izgovaraju reči i rečenice. Bez ovih pravila i bez pravilne upotrebe interpunkcije teško je čitati poruke.
 3. Ako vaš program za E-poruke omogućava, koristite "spell checker" korektor riječi i gramatike da proverite da li ste ispravno napisali E-poruku i da tako smanjite broj eventualni grešaka. Ova opcija je dostupna u većini verzija Outlook express, Outlook i drugih programa za E-poruke.
 4. Kada prosleđujete poruku nekom, posebno kada to radite preko mailing lista u poruci ostavite samo onaj dio teksta zbog kojeg pišete. Posebno obrišite zaglavlja predhodnih poruka a obavezno obrišite adrese koje se tu nalaze. Često se poruke prosleđuju i po nekoliko puta i u svakoj takvoj poruci se nalazi novo zaglavlje i vide se sve adrese pa je moguća njihova zloupotreba.
 5. Budite korektni kada šaljete poruku na više adresa i koristite polje za skrivene adrese (BCC) te u njega stavite samo one adrese vaših prijatelja a za koje ne želite da one budu vidljive. Imajte na umu da poruke koje sadrže adrese u skrivenom polju (BCC) često mogu biti prepoznate kao "spam" poruke pa ih oni kojima su namenjene najčešće i ne dobiju.
 6. Ne zaboravite da vaši attachmenti ne smiju biti veliki. Primanje takvih poruka je najčešće dosadno. Još uvijek ima onih koji koriste dial up, spori pristup internetu ili pristup preko mobilne mreže pa mnogi blokiraju prijem poruka koje su veće od 100 kilobajta. Velike attachmente ne šaljite nikada dok takvi primaoci ne potvrde da ga žele i hoće preuzeti.
 7. Obavezno pročitajte svoju e-poruku prije nego što je pošaljete na listu.
 8. Kada odgovarate na poruku, nemojte citirati cijelu poruku ako vi reagujete samo na tekst od dva reda ili slično. U vašu poruku uključite samo onaj deo teksta iz predhodne poruke na koju odgovarate. Ukoliko je potrebno promijenite subjekt poruke kako bi on odgovarao sadržaju iste. Poželjno je da upotrebite "copy and paste" funkciju svog operativnog sistema i tako uključite u svoju E-poruku sve informacije o eventualnim greškama, ili upozorenja koja ste dobili od software-a o kome je reč.
 9. izbjegavajte korišćenje skraćenica, posebno iz stranih jezika. Ne preterujte sa korišćenjem smajlija, interpunkcijskih znakova, UBB kodova i slično. Govorne jedinice često ovakve skraćenice nepravilno čitaju.
 10. Ne budite nestrpljivi! Postoji velika mogućnost da odmah po slanju poruke dobijete odgovor, ali će često proći i više od deset dana pre nego što se pojavi neko ko zna pravi odgovor. Ne ponavljajte poruku u toku nekoliko dana.

Footer

Zadnja izmjena: petak, 14. septembar 2012.

©2002-2012 SliKom