Mailing lista "Knjigoteka"

Za članstvo na mailing listu "Knjigoteka" potrebno je uraditi četiri koraka:

Upoznavanje sa pravilima mailing liste "Knjigoteka"

U ovom poglavlju se nalaze pravila mailing liste "Knjigoteka".

 1. "Knjigoteka" je mailing lista namjenjena za druženje uz knjigu, za objavljivanje vlastitih radova i za razmjenu knjiga svih žanrova između članova u formatima pristupačnim slijepim i slabovidim osobama.
 2. Ovoj mailing listi se pridružite samo ako ste spremni dijeliti svoje knjige ili ako ste spremni pomoći članovima liste u pronalaženju i dolaženju do knjiga u njima pristupačnim formatima bez ostvarivanja bilo kakve komercijalne koristi.
 3. Članovi mailing liste "Knjigoteka" mogu biti slijepe, visoko slabovide osobe ili osobe koje vide normalno ali imaju specifične potrebe jer rade u ustanovama ili organizacijama za slijepe i visoko slabovide osobe.
 4. Član mailing liste "Knjigoteka" može biti samo pojedinac koji na listi ima prijavljenu samo jednu E-adresu.
 5. Poruke na mailing listu "Knjigoteka" šalju se na adresu: <knjigoteka@googlegroups.com>
 6. U predmet poruke (Subject) obavezno se piše: tačno ime pisca i naslov djela koje se šalje uz poruku.
 7. Poruke se pišu latiničnim pismom bez dijakritičkih slova. Umjesto njih koristi se zamjenska: c, dj, s i z. Poruke sa dijakritikom koriste se samo ako su kodirane u UTF-8 standardu.
 8. Slova sa dijakritikom koriste se najčešće kad se u poruci lijepi tekst ili sažetak knjige. U tom slučaju, poruka obavezno mora biti poslata kodirana kao UTF-8 standardu.
 9. Knjige se šalju kao prilog uz poruku. Obavezno se komprimiraju u *.7z, *.ZIP ili *.rar arhivu.
 10. Za komprimiranje najčešće se koristi 7-ZIP. Program je besplatan, pristupačan čitačima ekrana i lokaliziran. Web-stranica za preuzimanje programa je: 7-zip / download
 11. Knjige se imenuju po standardu prihvaćenom u bibliotekarstvu - navodi se tačno: ime pisca i naslov djela npr. "Albert Camus - Stranac" ili "Camus, Albert. Stranac".
 12. Mora se obratiti pažnja da veličina komprimirane knjige u poruci ne prelazi 4 MB.
 13. Ako se šalje više knjiga odjednom, onda se svaka knjiga šalje u posebnoj poruci.
 14. Ako se šalje više knjiga odjednom, onda se u tijelu poruke prilaže popis svih knjiga.
 15. Ako se prosljeđuje poruka, tada se šalje samo važniji dio poruke. Ostalo se mora obrisati.
 16. Ako se šalje adresa internetske stranice, tada se ukratko piše šta na njoj treba potražiti.
 17. Sve knjige i ostali materijal koji se postavlja na bilo koji internetski server za razmjenu datoteka, preporučuje se da bude zaštićen lozinkom "knjigoteka" (bez navodnika i sve malim slovima). Takođe, preporučuje se da se kod arhiviranja knjiga, u prozoru programa 7-zip, potvrđuje opcija za Enkripciju naziva datoteka. Zatim, naziv komprimirane datoteke se preimenuje u nešto što neće skretati pažnju. Na primjer, umjesto "Fjodor Mihailovic Dostojevski - Braća Karamazovi.7z" preimenujte u npr, "fmdbk.7z" (samo početna slova).
 18. Kada se na mailing listu "Knjigoteka" šalje internetska adresa za preuzimanje knjige, obavezno se u predmet i tijelo poruke navodi ime pisca, naslov djela i veličina za preuzimanje. Tekstualne knjige koje se šalju kao attachment uz poruku, nije potrebno šifrirati.
 19. Uz knjigu ili link koji se šalju, poželjno je dopisati nešto o djelu ili piscu.
 20. Kada se otvara rasprava, tada se u predmet poruke obavezno piše ime pisca i / ili naslov djela o kojem se piše.
 21. Nije dozvoljeno slati besmislene i poruke koje nisu u skladu sa ciljevima mailing liste "Knjigoteka".
 22. Kada se pišu poruke na mailing listu "Knjigoteka", tada se mora voditi računa da se raspravlja samo o knjigama, da se u raspravama bude korektan/a prema drugim članovima, da se knjige koje se šalju ili preporučuju budu čitljive i da se mora prdržavati ciljeva mailing liste "Knjigoteka".
 23. Sve poruke i prilozi upućeni preko liste automatski se spremaju u arhivu i odmah proslijeđuju svim članovima.
 24. Aktivnost na mailing listi "Knjigoteka" može se pratiti na slijedeće načine:
  1. Poruke i knjige u prilogu mogu se primati putem e-poruka.
  2. Poruke i knjige mogu se čitati koristeći web stranu, (arhiva mailing liste "Knjigoteka").
  3. U jednoj poruci dnevno mogu se dobiti sve poruke tog dana, a knjige će ce preuzimati koristeći arhivu mailing liste "Knjigoteka".
 25. Arhiva mailing liste "Knjigoteka" se nalazi na adresi: http://groups.google.com/group/knjigoteka Za pristup arhivi, koristi se e-adresa sa kojom je neko prijavljen na mailing listu "Knjigoteka" i lozinka sa "Googlegroups". Napomene:
  1. * Za pristup arhivi mailing liste "Knjigoteka", mora se biti član liste i E-adresa mora biti prijavljena na "Googlegroups".
  2. * Za prijavu E-adrese na "Googlegroups" treba posjetiti: http://groups.google.com/group/knjigoteka  zatim treba naći link "Prijava", pa onda "Prijava na Googlegroup" i slijediti korake za prijavu.
 26. Za ime prikaza u E-porukama "Display Name" uvijek se koristi puno ime i prezime. Nadimak ili skraćeno ime nisu poželjni jer spadaju u privatnu komunikaciju.
 27. Ako se vaša E-adresa zavrsava domenom: <...@gmail.com> onda se neće dobijati kopija poruke poslate na mailing listu "Knjigoteka". Ovo se može promijeniti samo drugačijim podešavanjem "Gmail" računa.
 28. Za odjavu sa mailing liste "Knjigoteka"treba poslati E-poruku na adresu: <knjigoteka+unsubscribe@googlegroups.com>  (predmet i tijelo poruke se ostavlja prazno). Nakon što se od "Googlegroups" dobije poruka sa potvrdom za odjavu, mora se aktivirati link za odjavu ili se vraća dobijena E-poruka pomoću naredbe "Odgovori, Ctrl+r", (predmet i tijelo poruke se ne mjenja).
 29. Prijedloge, sugestije i primjedbe šalju se na adresu voditelja mailing liste "Knjigoteka": <knjigoteka@gmail.com>
 30. Voditelji mailing liste "Knjigoteka" su:
  1. Gradimir Kragić iz Banja Vrućice - Teslić.
  2. Refija Okić iz Škahovice - Gračanica.
  3. Zumreta Galijašević iz Tešnja.
 31. Voditelji mailing liste "Knjigoteka" nisu odgovorni za sadržaj i priloge koje razmijenjuju članovi preko liste.
 32. U slučaju nepoštivanja pravila mailing liste "Knjigoteka", koristi se neka od voditeljskih mogućnosti:
  1. Privatna ili javna opomena,
  2. Moderisanje, zabrana slanja ili primanja poruka,
  3. Privremeno ili trajno isključenje sa mailing liste "Knjigoteka".

Formular za prijavu na listu Knjigoteka

U ovom poglavlju nalazi se formular za prijavu na mailing listu "Knjigoteka".

Mailing lista "Knjigoteka" okuplja slijepe i visoko slabovide osobe u cilju razmjene knjiga u njima pristupačnim formatima koje čitaju uz pomoć čitača ili povećala sadržaja ekrana. Preko mailing liste "Knjigoteka" članovi razmjenjuju knjige ili informacije gdje ih mogu pronaći na internetu. Pod knjigom se podrazumijevaju: tekstovi svih žanrova, djela iz lijepe književnosti, naučna i popularna literatura, udžbenici i drugo.

Mailing lista "Knjigoteka" je lista zatvorenog tipa radi poštivanja autorskih prava. Ovoj mailing listi se pridružite samo ako ste slijepa, visoko slabovida osoba ili osoba koja vidi normalno ali ima specifične potrebe jer radite sa slijepim ili visoko slabovidim osobama. Morate biti spremni dijeliti svoje knjige ili pomoći članovima ove mailing liste u pronalaženju knjiga u pristupačnim formatima, bez ostvarivanja bilo kakve komercijalne koristi.

Da biste postali član mailing liste "Knjigoteka" morate ispuniti ovaj formular. Obavezni su odgovori na sva pitanja. Drugim članovima mailing liste "Knjigoteka" bit će dostupni samo vaše ime, prezime, E-adresa i mjesto vašeg boravka.

 1. Vaše puno ime i prezime:
 2. Vaša E-adresa, (E-mail):
 3. Vaše ime za prikaz u E-porukama, (Display Name):
 4. Vaše mjesto boravka:
 5. Naziv organizacije slijepih i slabovidih čiji ste član ili naziv ustanove za slijepe u kojoj radite:
 6. Da li ste skenirali knjige? (Ispod upišite, Da ili Ne):
 7. Od koga ste doznali za mailing listu "Knjigoteka"? (Ispod upišite što precizniji odgovor):
 8. Na koji od navedenih načina želite primati / čitati E-poruke sa mailing liste "Knjigoteka"? (Ispod upišite, A, B ili C):
  1. E-poruke i knjige kao attachment želim primati u E-porukama tako da mi se šalju čim pristignu na listu.
  2. E-poruke i knjige ću čitati bez E-poruka, koristiću web-stranu, (arhivu).
  3. E-poruke koje prođu listom tokom dana neka mi se šalju u jednoj E-poruci, a knjige ću preuzimati koristeći web-stranu, (arhivu).
 9. Obavezujem se da ću na mailing listi "Knjigoteka" poštovati sva pravila koja je voditeljski tim dostavio na moju E-adresu a koja sam pročitao/la prije popunjavanja ovog formulara. (Ispod upišite, Da ili Ne):
 10. Obavezujem se da ću na mailing listi "Knjigoteka" raspravljati samo o knjigama, da ću u raspravama biti korektan/a prema drugim članovima. Da će knjige koje šaljem ili preporučujem biti čitljive, da ću se pridržavati ciljeva mailing liste "Knjigoteka" i da ću poštivati odluke voditelja. (Ispod upišite: Da ili Ne):
 11. Obavezujem se da ću knjige koristiti isključivo za ličnu upotrebu i da ih neću dijeliti drugim osobama ili ostavljati na internetu za javno preuzimanje. (Ispod upišite: prihvatam ili ne prihvatam):
 12. Predstavite se / napišite nešto o sebi. (Obavezno napišite da li ste slijepi, visoko slabovidi ili vidite normalno a radite sa osobama oštećenog vida):
 13. Kako vas voditelji mailing liste "Knjigoteka" mogu lično kontaktirati? (Ispod upišite vaš Skype, Facebook, drugu E-adresu ili broj telefona / mobitela / ..):
 14. Formular sa odgovorima pošaljite na adresu voditelja mailing liste "Knjigoteka" od kojeg ste ga dobili ili jednostavno odgovorite na E-poruku u kojoj ćete ispuniti ovaj formular.
 15. Ukoliko ispunjavate uslove za članstvo na mailing listu "Knjigoteka" poslatćemo vam pozivnicu sa objašnjenjem kako da se prijavite na listu.

Pozivnica za članstvo na mailing listu "Knjigoteka"

U ovom poglavlju nalazi se tekst pozivnice za članstvo na mailing listu "Knjigoteka".

Postovani,

Korak 4. od 4:

Pozivnica

Prijavom, upoznavanjem sa pravilima, popunjavanjem formulara za prijavu i prihvatanjem ove pozivnice vi postajete aktivni član mailing liste "Knjigoteka". Za prihvatanje pozivnice, aktivirajte link ispod.

Ekipa Knjigoteka zeli Vam ugodan boravak na listi!

O ovoj grupi:

Knjigoteka je grupa namjenjena za druženje uz knjigu, za objavljivanje vlastitih i razmjenu knjiga svih žanrova između članova u formatima pristupačnim slijepim osobama. Članovi mogu biti samo slijepe i slabovidne osobe. Voditelji nisu odgovorni za sadržaj poruka niti za priloge koje razmijenjuju članovi.

Link: Prihvati tu pozivnicu.

Link:Pokrenite vlastitu grupu,

Link: zaustavite ovakve pozivnice,

Link: ili prijavite neželjenu poštu.